Facebook PageView Event Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej Administratora wobec użytkowników serwisu internetowego w domenie https://listiko.com (Serwis) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stan na dzień 01.05.2019